Velkommen til vores hjemmeside

Formålet med hjemmesiden er at informere interesserede i plastikkirurgiske behandlinger, om gevinsten heraf, fremgangsmåde, risiko og komplikationer forbundne hertil og ligeledes hjælpe dig til at tage de første skridt henimod en selvstændig vurdering af, om en plastikoperation er nødvendig.

Formålet med hjemmesiden

Guðmundur Már Stefánsson vil med denne hjemmeside give information om de behandlinger, plastikkirurger oftest foretager. Hvis du mener, du har brug for en plastik kirurgisk behandling, er det første skridt, at finde ud af, hvilken du personligt har brug for. Næste skridt er omhyggeligt at læse spørgsmål og svar her på siden, knyttet til den behandling du ønsker og herefter realistisk vurdere om en operation kan løse dit problem. Hvis lige præcist dit problem ikke er nævnt her på hjemmesiden, find så oplysninger om det, der kommer tættest på. Hvis din konklusion bliver, at en operation kan hjælpe dig, skal du omhyggeligt undersøge alt om denne: forberedelsen, forløbet, komplikationer, den tid operationen vil tage og ligeledes forsøge at sætte dig ind i, hvor lang tid helingsforløbet tager. Det er vigtigt hele tiden at have i baghovedet, om din situation vil ændre sig med en operation.

Hvorfor henvende sig til en plastikkirurg?

Der kan være mange grunde til at få foretaget en plastikkirurgisk – og/eller en kosmetisk kirurgisk operation, alt fra små irritationsmomenter til et skæmmet og/eller vansiret udseende. Årsagerne kan være mange, fra medfødte til følger af uheld eller sygdom. Fælles er dog, at udseendet forårsager, at man har det psykisk dårligt og dette har igen indflydelse på selvtilliden og selvværdet. Det sker, at man er utilfreds med et udseende, som der ikke er nogen grund til at være utilfreds med. På den anden side kan et mere eller mindre skæmmet udseende være af en sådan karakter, at der er grund til at kontakte lægen. Det er så lægens pligt at hjælpe den enkelte frem til en realistisk og faglig vurdering af sit udseende og hvilken betydning udseendet har for vedkommende. Hvis der herefter tages beslutning om operation, viser der sig ofte en stor tilfredshed med det nye udseende.