Er der komplikationer forbundet ved en indsprøjtning af fyldningsmaterialet/filler?

Der er næsten ingen komplikationer ved brug af hyaluronsyre. Allergiske reaktioner kendes næsten ikke og der foretages intet operationssnit. Ændringen der fremkommer er ikke varig og forsvinder efter en bestemt periode se ovenfor.


Hvad bør jeg overveje inden jeg får indsprøjtet materialet?

Det tilrådes at du har et meget klart billede af dine forventninger til filleren. Du opfordres til at tale åbent om dine forventninger med plastikkirurgen, så han kan afgøre om filleren kan opfylde dine ønsker. Du skal tillige have i baghovedet, at resultatet ikke er varigt og det er nødvendigt at gentage indsprøjtningerne med visse intervaller, hvis du vil bibeholde dit nye udseende.


Hvordan forbereder jeg mig til indsprøjtningen?

Der er ikke brug for nogen særlig forberedelse, da det er en meget enkelt behandling. Det er kun nødvendigt at møde op til den fastsatte tid for behandlingen og uden make-up på de områder, der skal behandles.


Hvor forgår indsprøjtningen?

Operationen foregår på Dea Medicas operationsstue, Glæsibær.


Skal jeg i fuld bedøvelse eller lokalbedøvelse?

Det er muligt at sprøjte filleren ind uden bedøvelse og det gøres af og til. Det almindeligste er dog med en eller anden form for lokalbedøvelse i det område, der behandles, f.eks. læber eller pande. Fuld bedøvelse er unødvendigt.


Hvad sker der, når filleren sprøjtes ind?

Plastikkirurgen sprøjter materialet ind i læderhuden under de rynker der skal behandles med en meget fin kanyle. Derefter stryger og jævner han materialet ud med fingrene. Da du er vågen under behandlingen kan du følge med i alt, hvad der foregår i et spejl og undervejs være med til at bestemme, hvor meget der skal bruges på hvert sted, især i læber.


Hvor lang tid tager indsprøjtningen?

Behandlingen tager fra 20 til 45 minutter alt efter omstændigheder og omfang.


Hvordan har jeg det lige efter?

Det er almindeligt med lidt rødme og hævelse på de behandlede områder, men det bør forsvinde efter to til tre dage. Hvis der har været brugt lokalbedøvelse forsvinder denne efter to til fem timer. Det kan ske, at der kommer blå mærker, hvor materialet er sprøjtet ind. Disse forsvinder i de fleste tilfælde i løbet af en uge.


Hvilke forventninger bør jeg have til et ændret udseende?

Ikke for dybe rynker kan forsvinde helt medens de dybere bliver mindre og mildere. Med hensyn til læber, bør resultatet stemme overens med dine ønsker, ikke mindst fordi du er vågen under behandlingen og for det meste selv bestemmer, hvor meget der sprøjtes ind. Som det fremgår, er det vigtigt at gøre sig klart at kroppen med tiden nedbryder det indsprøjtede materiale og at virkningen ikke er varig. Varigheden varierer fra person til person, og området der er behandlet, ofte i omkring et år højest to år, men i særlige tilfælde kun få måneder. Virkningen holder længere, hvis der behandles for rynker end i læber. Hvis virkningen er kort og vedkommende kan lide ændringen, kan det kommer på tale at sætte fedt ind i læberne, men det er en noget større behandling.