Er der komplikationer forbundet ved en fedtsugning?

En fedtsugning er forholdsvis fri for komplikationer, hvis den foretages af erfarne læger og de rigtige operationsredskaber benyttes. Plastikkirurgen gennemgår sammen med dig dine helbredsmæssige forudsætninger for en operation og om det er muligt at opnå dit ønskede mål. Det bedste resultat opnås, hvis du er så tæt på din idealvægt som mulig og med unaturligt store fedtdepoter på afgrænsede steder af kroppen. Sådanne fedtdepoter er i nogle tilfælde slægtsbestemte. Det er vigtigt at gøre sig klart, at selv om operationen foretages af erfarne plastikkirurger og med de bedste operationsredskaber, kan det ske at resultatet ikke svarer til dine forventninger. Skønt der sjældent opstår problemer i forbindelse med en fedtsugning, kan de dog forekomme. Mulighederne for komplikationer forøges, hvis der foretages en fedtsugning på flere forskellige steder af kroppen samtidigt eller hvis fedtdepoterne er meget store. I sådanne tilfælde tager operationen længere tid. Det understreges, at fedtsugning ikke er en erstatning for sund kost og motion. Erfaringer i udlandet, især i Amerika, har vist, at store fedtsugninger på meget overvægtige kan være farlige med efterfølgende mange problemer og komplikationer.


Hvad bør jeg overveje inden jeg får foretaget fedtsugning?

Hvis du tænker på at få foretaget en fedtsugning, og en fedtsugning kan gøre meget for dit udseende og hermed din selvtillid, er det vigtigt, at dine forventninger til resultatet er realistiske. Det er derfor vigtigt, at du gør dig dine forventninger klart inden operationen, og sikrer dig, at de er realistiske, når du taler med plastikkirurgen. Den største målgruppe er de ikke meget overvægtige og de, der ønsker at få fjernet fedtdepoter på afgrænsede steder af kroppen, hvor det skæmmer udseendet. Det er ligeledes vigtigt at være i god form. Og skønt alder ikke har nogen betydning i forbindelse med en fedtsugning, viser det sig, at resultatet ikke bliver helt så godt, jo ældre man er.


Hvad bør jeg overveje inden jeg får foretaget en fedtsugning?

Ved forundersøgelsen vil plastikkirurgen vurdere dit helbred med henblik på en operation og undersøge de fedtdepoter, det drejer sig om og vurderer hudens tilstand. Han vil ligeledes vurdere, om du med en fedtsugning kan nå dit mål. Han kan f.eks. anbefale en fedtsugning på maven, hvis du tænker på en sådan operation. Eller han kan anbefale fedtsugning på flere områder, for at du kan opnå dit mål. Plastikkirurgen skal først og fremmest tænke på sikkerheden og det mulige resultat. Du vil få vejledning om forberedelse, heriblandt kost, rygning, medicin og kosttilskud. Du skal ligeledes tænke på at få et familiemedlem eller en ven til at hente dig efter operation.


Hvor forgår operationen?

Operationen foregår på Dea Medicas operationsstue, Glæsibær.


Skal jeg i fuld bedøvelse?

Almindeligvis er der tale om fuld bedøvelse ved en fedtsugning. Hvis der er tale om et lokalt, afgrænset sted, kan den foretages i lokalbedøvelse. Hvis der kræves fuld bedøvelse foretages denne af en anæstesilæge og han holder øje med dig under hele operationen, ligeledes under opvågningen og de første timer efter operationen. . Anæstesiteknologien har de senere år gjort store fremskridt og er i dag sikrere, man vågner hurtigere og der er mindre risiko for opkast bagefter.


Hvad sker der under operationen?

En fedtsugning er en operation, hvor fedtdepoter på en eller flere afgrænsede steder af kroppen fjernes for at hjælpe med at forme kroppen. Under operationen stikkes et meget tyndt rør ind i et lille snit, som plastikkirurgen har lavet i huden og den underliggende fedt suges ud under et kraftigt tryk. Røret flyttes frem og tilbage i fedtlaget for at ødelægge fedtcellerne og suge fedtet ud. Plastikkirurgen gør alt, hvad han kan for at lægge snittet, som er meget lille, på et så lidt synligt sted som muligt. Hvis der opereres på flere steder, laver plastikkirurgen et nyt snit hvert sted, indtil alle aftalte steder er behandlet. Kroppen mister væske under en fedtsugning og anæstesilægen vil, for at opveje dette væsketab, give væske direkte ind i blodbanen under og efter operationen. Jo større område, der behandles, og jo mere fedt, der fjernes, jo større er behovet for væske. Til slut sættes små forbindinger på operationssårene og over dem en stramtsiddende elastisk bandage såsom elastikbukser eller t-shirt, afhængig af hvilket område, der er behandlet.


Hvor lang tid tager operationen?

Hvor lang tid operationen tager afhænger af, hvor stort et område, der behandles. Almindeligvis tager operationen en til to timer, men kan tage fra en og helt op i tre til fire timer.


Hvordan har jeg det lige efter operationen?

Lige efter operationen vil du føle, at væske flyder ud af operationssåret. Der vil komme ødemer, hævelser og blå mærker på de behandlede områder. Hævelserne og de blå mærker vil være på deres højeste på anden til tredje dagen efter operationen. Der vil være smerter, ømhed og ubehag, men dette kan behandles med smertestillende medicin, som lægen giver dig. Du vil sandsynligvis få antibiotika i forebyggende øjemed. Smerterne og ubehaget, som mange beskriver som muskelømhed, bliver mindre efter to til fire døgn. Det kan ske, at der løber lidt blod eller væske ud gennem forbindingen, så denne må skiftes inden for det første døgn. Man skal klæde sig i elastisk tøj i nogle uger efter operationen for at modvirke ødemer og opsamling af væske og for at støtte huden i dens nye form


Hvor lang tid tager helingsprocessen?

Det går langsomt med at blive helt rask. Det anbefales, at man begynder at gå omkring så hurtigt som muligt for at få gang i blodomløbet og undgå blodpropper i benene. Oftest tager det kun nogle få dage at komme sig efter en fedtsugning og de fleste kan begynde at arbejde efter fire til fem dage. Efter en til to uger bør du have det noget bedre og det meste ubehag og smerter er gerne forsvundet. Operationssåret syes i de fleste tilfælde med en tråd, der forsvinder af sig selv og der er derfor ingen sting, der skal fjernes. Der skal bruges stramtsiddende elastisk beklædning på de behandlede områder i tre til seks uger, alt efter omfanget af og hvor fedtsugningen er foretaget på kroppen. Fysisk anstrengelse og idræt bør undgås i ca. en måned efter operationen, medens kroppen kommer sig og sårene gror sammen. Skønt blå mærker og hævelser for det meste er forsvundet inden for tre uger, kan der være ødemer på området fra fire til seks måneder. Plastikkirurgen vil følge op på dig m.h.t. helingen og forløbet efter operationen. Hvis der skulle ske noget uventet, f.eks. blødning eller en smerteforøgelse, skal du sætte dig i forbindelse med lægen.


Hvilke forventninger bør jeg have til et ændret udseende?

Du vil hurtigt efter operationen kunne se en forskel. Denne ændring til det bedre bliver mere synlig efter fire til seks uger, når hævelser, blå mærker og ødemer er næsten forsvundne. Efter tre måneder kan det endelige resultat af operationen ses. Hvis dine forventninger fra starten har været realistiske, er det sandsynligt, at du er tilfreds med resultatet. Det er en god idé at holde resultatet ved lige og forsøge at forøge dette med sund kost og motion.