Er der komplikationer forbundet ved en brystforstørrende operation?

En brystforstørrende operation er en forholdsvis enkel og sikker operation. Men som ved alle operationer alment er der en vis risiko for komplikationer. De fleste kvinder, der får foretaget en brystforstørrende operation oplever ingen komplikationer som følge af operationen. Men på baggrund af den årelange debat om komplikationer og retssager i forbindelse med indoperation af brystimplantater, vil forskellige former for komplikationer i forbindelse hermed blive grundigt gennemgået. De kvinder, der tænker på at få foretaget en brystforstørrende operation er opfordret til omhyggeligt at undersøge mulige komplikationer og tale med lægen herom.

  1. Den almindeligste komplikation i forbindelse med brystforstørrende operation er kapselstramning (capsular contracture). Dette sker, hvis rummet, hvori brystpuden er placeret begynder at trække sig sammen og stramme omkring implantaterne og får det til at virke som om puderne bliver hårdere. Dette problem kan løses på forskellig måde, f.eks. ved at flytte på puderne eller skifte dem ud og i sjældne tilfælde er det nødvendigt at fjerne implantaterne.
  2. Ved alle operationer er der risiko for at en blødning efter indgrebet kan forårsage hævelse og smerter. Hvis blødningen ikke stopper efter operationen, kan det blive nødvendigt at åbne operationssåret for at lade blodet kommer ud eller standse blødningen.
  3. En meget lille procentdel af opererede får en indre betændelse i vævet omkring implantatet. Dette problem opstår dog sjældent og hvis det sker, sker det almindeligvis indenfor en uge efter operationen. I disse tilfælde er det nødvendigt at fjerne implantatet i nogle måneder, medens betændelsen behandles. Herefter kan et nyt implantat sættes i brystet.
  4. Enkelte kvinder har følt forandringer som en større følsomhed i brystvorterne eller følelsesløshed i området omkring brystvorterne. Sædvanligvis forsvinder disse bivirkninger med tiden, men de kan i undtagelsestilfælde være mere eller mindre vedvarende.
  5. Der er ikke påvist nogen forbindelse mellem et brystimplantat og kvinders frugtbarhed, graviditet eller mulighed for amning. Har du derimod ammet inden for det sidste år inden den brystforstørrende operation, kan det ske, du begynder at producere mælk igen. Det kan være generende, men kan behandles med medicin.
  6. 6. I enkeltstående tilfælde kan puden springe. Der kan gå hul på puden eller sive væske ud. Dette kan ske i forbindelse med ulykker eller endog, hvis der bliver taget meget hårdt på brystet, især hvis puden er meget gammel. Implantatets hinde får en flænge og der siver væske ud. Hvis det er et saltvandsimplantat siver saltvandet ud i kroppen og forsvinder i løbet af nogle timer, uden at det gør nogen skade. Hvis det derimod drejer sig om et implantat af silikone kan der ske et af to: Hvis implantatets hinde går i stykker, men bindevævshinden omkring implantatet forbliver intakt, er det ikke sikkert, du vil mærke nogen forandring. Går der derimod hul på bindevævshinden, og særligt hvis der har været et stort tryk på brystet, kan silikonen smyge sig ind i andet væv i brystet og der dannes små lukkede rum uden om silikonen her og der i brystet. I begge tilfælde er det nødvendigt at skifte puden ud og fjerne den lækkede væske. Her er der risiko for at brystet mister sin naturlige form og bliver deformt. Det er ikke altid muligt at fjerne al silikonen ved en sådan lækage.

Der er ikke er ført beviser for, at implantater kan forårsage kræft, men implantater ændrer derimod teknikken ved mammografi. Du skal derfor oplyse, at du har implantater, når du går til kræftundersøgelser..


Hvad bør jeg overveje inden jeg får foretaget brystforstørrende operation?

En brystforstørrelse kan give dig et bedre udseende og give dig større selvtillid, men opfylder ikke mulige forventninger om et perfekt udseende. Inden du får foretaget en brystforstørrende operation skal du gøre dig klart, hvilke forventninger, du har til et nyt udseende og oplyse lægen detaljeret herom. Det er vigtigt, at du gør dig klart, at en brystforstørrende operation kan ændre dit udseende og velbefindende, men ikke give dig en perfekt barm. Det er derfor vigtigt, at du har realistiske idéer om resultatet.


Hvilken form for implantat er bedst?

Brystimplantaterne består af et silikonehylster, der enten er fyldt med silikonegel eller saltvand. Her i Island er det almindeligt at bruge silikoneimplantater frem for saltvandsimplantater, da de førstnævnte former sig bedre efter brystet. Implantaterne sættes ind under brystet og plastikkirurgen kan på denne måde forstørre brystet svarende til en skålstørrelse eller mere. Silikoneimplantater har i de sidste årtier været grundigt undersøgte og de fleste problemer vedrørende deres sikkerhed er blevet løst. Men som det fremgår her ovenfor om komplikationer, kan det ikke udelukkes, at der kan opstå problemer.

Hvordan forbereder jeg mig til operationen?

Ved forundersøgelsen vil plastikkirurgen vurdere dine forudsætninger for en operation og dit helbred alment med henblik på en brystforstørrende operation. Det er vigtigt overfor plastikkirurgen åbent og ærligt at gøre rede for dine grunde til og forventninger af en operation. Du skal være forberedt på at få en åben og ærlig vurdering af lægen om dine muligheder og komplikationer ved operationen. Det er især vigtigt at oplyse lægen om slægtsbestemte sygdomme i brystet, om du ryger og hvilken medicin og kosttilskud du indtager.


Hvor forgår operationen?

Operationen foregår på Dea Medicas operationsstue, Glæsibær.


Skal jeg i fuld bedøvelse?

En brystforstørrende operation foregår i fuld bedøvelse. En anæstesilæge foretage bedøvelsen og han holder dig sovende og holder øje med dig under hele operationen. Ligeledes under opvågningen og de første timer efter operationen. Anæstesiteknologien har de senere år gjort store fremskridt og er i dag sikrere, man vågner hurtigere og der er mindre risiko for opkast bagefter.


Hvad sker der under operationen?

Inden du får foretaget operationen skal du tale med lægen om selve operationen og overbevise både dig selv og lægen om, at du forstår, hvad der sker under operationen. Metoden der anvendes til at anbringe puderne i brystet afhænger af din legemsbygning. Implantaterne sættes enten ind under brystvævet eller under brystmuskelen. Ofte lægges et snit under brystet men af og til lægger lægen snittet ved brystvorten eller i armhulen. Alt er gjort for at arret bliver så lidt synligt som muligt. Plastikkirurgen laver et rum enten under brystmuskulaturen eller brystvævet, hvor han placerer silikonepuderne. Hvis der sker en kapselstramning, vil den ikke være så tydeligt under brystmuskelen som over. Dog har man flere smerter lige efter operationen, hvis puden er placeret under muskelen.


Hvor lang tid tager operationen?

En brystforstørrende operation tager 1 til 2 ½ time. Opvågningen tager en til to timer så tilsammen tager operationen omkring fire timer.


Hvordan har jeg det lige efter operationen?

Efter operationen er du sandsynligvis træt og er øm i operationssårene. Det er muligt at holde smerter nede med smertestillende medicin.. De fleste kvinder, der får foretaget en brystforstørrende operation kan stå ud af sengen en til to døgn efter operationen Efter operationen sættes gaze på såret og forbinding uden om brysterne og disse fjernes efter få dage.. De første to uger efter operationen svider det måske i brystvorterne. Denne svien bliver mindre, efterhånden som blå mærker og hævelser forsvinder og sårene gror sammen. Du vil dog kunne mærke hævelse i brystet i op til tre til fem uger. Sædvanligvis er operationssårene syet med en tråd, der opløses af sig selv og der skal derfor ikke fjernes sting.


Hvor lang tid tager helingsproessen?

Sædvanligvis er det muligt at begynde på arbejde igen få dage efter operationen. Dette vil dog afhænge af arbejdets art. Det er meget vigtigt at følge lægens vejledning om sport og fysisk aktivitet. Brysterne er sandsynligvis meget ømme de første tre uger efter operationen og tåler ingen berøring. Det er sjældent, at brysterne er ømme efter de tre uger og de bør ikke være ømme ved berøring. Operationssåret er synligt og rødt i mindst seks uger. Efter de seks uger ændrer sårene ikke udseende i en tid og kan endda udvide sig lidt. Efter nogle måneder begynder de at falme, men forsvinder aldrig. Undgå at arrene bliver udsat for sollys, medens de er røde.


Hvilke forventninger bør jeg have til et ændret udseende?

De fleste kvinder, der meget velovervejet tager bestemmelse om en brystforstørrende operation er meget tilfredse med resultatet. I mange tilfælde endog overordentlige tilfredse, hvis man skal tro deres udsagn. Som det fremgår af ovenstående er en brystforstørrende operation ikke uden komplikationer. Det er derfor nødvendigt, at plastikkirurgen regelmæssigt følger op på dig, så det er muligt hurtigt at gribe ind, hvis der opstår komplikationer. Din beslutning om en brystforstørrende operation er meget personlig og det er ikke sikkert, personer omkring dig forstår din beslutning. Det er vigtigt at DU er tilfreds med beslutningen og at resultatet svarer til dit mål. Du kan amme selvom du har fået en brystforstørrende operation.