Hvad er forskellen på en plastikkirurgisk – og en kosmetiske operation?

Plastikkirurgiske operationer foretages for at forbedre et udseende p.g.a. sår, betændelse eller vansiring forårsaget af uheld eller læsioner af forskellig art, f.eks. for at fremskynde helingen af brand- og liggesår og for at forbedre udseendet heraf. Det er også en plastikkirurgisk operation at få opbygget et nyt bryst, efter at man har fået sit eget fjernet p.g.a. kræft. (Sygesikringen betaler nogle plastikkirurgiske operationer, sammenlign regulativ nr. 471 om sygesikringens betalingsandel m.h.t. plastikkirurgiske og kosmetiske operationer(Island). Se siden med prislisten.
Kosmetiske operationer foretages på den anden side for at forbedre eller pynte op på et udseende. Eller for at komme til at se yngre ud. De, der ønsker en kosmetisk behandling er ikke syge og har ikke mén efter uheld eller læsioner. Sygesikringen deltager her ikke i betalingen (Island). Eksempler på kosmetiske oprationer er ansigtsløft, operationer på øjenlåg, brystforstørrelse m.m.

Kan alle få foretaget en plastikkirurgisk eller kosmetisk operation?

Personer med betændelsestilstande, personer som slås med eftervirkninger af alvorlige uheld, læsioner eller sygdom og personer som har mén efter sygdom, f.eks. kræft, har ofte behov for en plastikkirurgisk operation. Under disse omstændigheder har vedkommende ret til en plastikkirurgisk operation. Ofte vil det give sig selv, om der er brug for en sådan operation og er den da ofte en del af den lægelige behandling. Kosmetiske operationer er på den anden side individbestemte og ikke altid nødvendige set med andres øjne. Mange kan dog have store fordele af en kosmetisk operation, især hvis problemet, de ønsker behandlet, er afgrænset og veldefineret.

Hvordan er det bedst at forberede sig til operationen?

Lægen vil give dig anvisninger om, hvordan du forbereder dig, efter at I sammen har analyseret problemet og har besluttet jer for operation. Han vil informere dig om, hvor længe du skal faste før operationen, rådgive dig om at stoppe med rygning eller tage en pause og at du sandsynligvis må holde en pause med bestemte typer medicin og kosttilskud. Hvis det er aktuelt også anvisninger om renlighed og desinfektion. Det er meget vigtigt nøje at følge lægens anvisninger. Herudover er det alment en god ting at møde op udhvilet og i så god fysisk form som muligt.

Kan jeg kontakte lægen i dagene efter operationen?

Lægen vil give dig tider for opfølgning med nogle dages mellemrum afhængig af operationens natur og omfang. Du får lægens arbejdsnummer, hans privatnummer – samt mobilnummer, så du vil have mulighed for at få fat i ham, hvis der skulle opstå en uventet situation eller du ønsker oplysninger pr. telefon..

Hvorfor bliver jeg opfordret til at holde op med at ryge et stykke tid før og efter operationen?

Rygere bliver opfordret til at holde en pause med rygningen to uger før og en uge efter operationen. Grunden hertil er, at rygning hæmmer sårhelingen. Det er ligeledes et kendt fænomen, at der hos rygere tiere opstår komplikationer både under og efter operationen.

Hvor foregår de nævnte plastik – kosmetisk kirurgiske operationer?

Operationen foregår på Dea Medicas operationsstue, Glæsibær.

Hvordan er jeg sikret at jeg får nok smertestillende under operationen?

Operationerne foretages enten i fuld bedøvelse, lokalbedøvelse eller en mellemting heraf. Her bruges også et sløvende præparat. Den anvendte smertestillende metode afhænger i nogen grad af omfanget af operationen, den enkeltes alder, undertiden klientens ønsker o.a. Dette besluttes normalt ved forundersøgelsen hos lægen nogle dage eller uger inden operationen.

Hvem har opsyn med bedøvelsen og opvågningen efter operationen?

En fuld bedøvelse foretages af en anæstesilæge uden undtagelse. Sygeplejersker og anæstesilægen holder opsyn under opvåningen.

Kan der opstå komplikationer i forbindelse med en kosmetisk operation?

De problemer og komplikationer, der muligvis vil opstå, afhænger af operationen. For dem alle kan siges, at der i de fleste tilfælde vil være ar på et mere eller mindre fremtrædende sted. Alt bliver dog gjort, for at arret kommer til at sidde på et så lidet fremtrædende sted som muligt. Det er forskelligt fra person til person, hvordan ar dannes. Der er risiko for blødning og i større eller mindre målestok betændelse. Dog er dette afhængig af type og omfanget af operationen. I nogle tilfælde kan man i længere eller kortere tid få ubehag efter bedøvelsen, såsom opkast, svimmelhed m.m. Risikoen for komplikationer formindskes betydeligt ved nøje at følge lægens anvisninger.

Hvad bestemmer størrelsen af et brystimplantat?

Ved bestemmelse af et brystimplantats størrelse ses der på din højde, vægt og legemsbygning. Før operationen prøver du et implantat for bedre at få en idé om størrelsen, der passer dig. Dit eget ønske opfyldes, såfremt det ligger inden for rimelighedens grænser.

Er det almindeligt, at et operationssår efterlader et synligt ar?

Alle operationer efterlader et ar. Det er ofte muligt at lægge snittet, så det næsten ikke kan ses eller er usynligt. Alt bliver gjort for at arret bliver så lidt synligt som muligt. Arrets udsende afhænger dog også af , hvordan den enkelte danner ar. Nogle får et fint og lidet fremtrædende ar, hvorimod andre får et grovere og tykkere ar og enkelte et meget tykt og groft ar. Det er umuligt at spå om, hvordan et ar kommer til at se ud, men det er evt. muligt at gøre det pænere senere.

Hvor lang tid går der inden stingene tages?

Ofte sys der med en tråd, der forsvinder af sig selv og der skal derfor ikke fjernes sting. I stedet for bruges der et specielt plaster til at støtte såret i et bestemt tidsrum efter operationen. Er der sting i ansigtet, fjernes disse sædvanligvis mellem fem og otte dage efter operationen. På krop og ekstremiteter sidder stingene lidt længere, i otte til fjorten dage.

Må jeg tage smertestillende medicin efter operationen?

Der er rådes til ikke at tage smertestillende medicin, der indeholder aspirin, de første dage efter operationen. Aspirin virker blodfortyndende og øger risikoen for blødning og blå mærker. Det drejer sig f.eks. om magnyl. Der bruges i stedet for parasetamol, parkodin, parkodin forte m.m.

Hvor lang tid tager helingsprocessen?

Helingstiden afhænger af operationens størrelse og omfang. Tiden kan variere fra nogle dage til nogle uger.